تلفن: 66411242-9821+ مشاوره و گزارش عوارض جانبی احتمالی در ساعات غیر اداری

فرآورده مکمل دارویی

اُبیکور یک فرآورده حاوی اُبی دکارنون (Co-Q10) به میزان 50 میلی گرم می باشد.
Co-Q10 یک ماده شبه ویتامینی است که نقش بسیار مهمی در پروسه تولید انرژی در سلولها ایفا می کند. Co-Q10 همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل کرده و سلولها را در مقابل تخریب رادیکالهای آزاد محافظت می‌کند.
این ماده در بدن انسان طی فرایند پیچیده ای ساخته می شود که در آن دست کم به حضور هشت ویتامین و همچنین چندین عنصر معدنی مختلف احتیاج است.
معمولاً کمبود این ماده در موارد زیر امکان پذیر است:
- کاهش تولید در بدن
- افزایش مصرف
- کاهش تأمین از راه خوراکی
- مصرف برخی داروها (مثل استاتین‌ها)

981,000 ریال

به طور کلی این فرآورده به منظور بهبود فعالیتهای ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. مموویت ب 12 در زمان مطالعه و سایر فعالیتهای ذهنی به سرعت انرژی لازم برای مغز را فراهم می کند. همچنین این محصول در موارد خستگی های جسمی و ذهنی، فشارهای روحی و اشکال در تمرکز کاربرد دارد.

392,400 ریال

:Balanced formula
L-Arginine
L-Aspartic acid
Creatine
L-Carnitine
Magnesium
Potassium

1,500,000 ریال