2022-07-03

دلایل و علل فشار خون پایین را بشناسید

فشار خون به نیرویی گفته می‌شود که خون در هنگام عبور از شریان‌ها به دیواره شریان‌ها وارد می‌کند. زمانی که فشار خون از 60/90 میلی‌متر جیوه […]
خرید کنید