2022-05-29

ویتامین B را بیشتر بشناسید

آشنایی با ویتامین‌های مورد نیاز بدن برای هر فردی ضروری است و با توجه به اینکه گروه ویتامین B از ویتامین‌های ضروری بدن می‌باشند. همانطور که می‌دانید بدن ما قادر به ساخت ویتامین‌های مورد نیاز خود نمی‌باشد و از این رو ویتامین‌های مورد نیاز خود را از طریق مواد غذایی و مکمل‌ها تامین می‌کند. با توجه به اینکه ویتامین‌های گروه B همگی محلول در آب هستند و در بدن ذخیره نمی‌شوند لازم است که با رعایت رژیم غذای متعادل از کمبود این ویتامین‌ها در بدن جلوگیری کنید.
خرید کنید